PROMO

KPKA 130 ALLAH DADOS PEPADHANG


VERSI

1
ALLAH KANG DADOS PADHANG NUNTUN DHATENG KRAHARJAN,
ASTANYA SESTU SANTOSA NGREKSA TYANG KANG PRACAYA,
PEPADHANGING ALLAH NGANTHI NGIRID ING NGAJENG LAN WURI,
NGANTOS DUMUGENG SWARGI.

2
ALLAH KANG DADOS PEPADHANG NUNTUN KLAYAN KALOMAN
SABDANYA KEBAK PANGWASA SUNG PANGAYOMAN NYATA
SESTU PEPAKENING ALLAH NYEGERKEN MANAH KANG LESAH
WAH NGIYATKEN ING LAMPAH.

3
ALLAH KANG DADOS PEPADHANG NUNTUN ING MARGI YEKTI.
MRING MARGINING KASAMPURNAN GAYUHANING PRA SUCI
KULA BADHE SALAMINYA NDHEREK GUSTI KANTHI SETYA
WIT MESTHI DUGENG SWARGA.

4
ALLAH KANG DADOS PEPADHANG MADHANGI MANAH KULA
SALAMINYA KULA GESANG TANSAH PASRAH PRACAYA
KULA TAN AJRIH BEBAYA KARUBEDAN WAH SANGSARA
WIT GUSTI NGANTHI KULA

KPKL 130 NUNGGIL KALIYAN GUSTI


1=A 3/4

VERSI 1
1
YEN NUNGGIL LAN GUSTI, RINTEN DALU.
MANAH LANGKUNG TENTREM, A RAHAYU.
KULA A NGANTOS GUSTI, SIYANG KLAYAN RATRI.
NYUWUN BERKAH DHUH GUSTI, GUSTI MAMI.
2
YEN NUNGGIL LAN GUSTI, JRO GINODA
KULA SAGED UNGGUL, MARING DOSA
3
YEN NUNGGIL LAN GUSTI, SIYANG RATRI
BIRAT NAJIS KULA,TEMAH SUCI
4
YEN NUNGGIL LAN GUSTI, SAGED NGERTOS
KANG DADOS KARSANYA, ING SAYEKTOS
5
YEN NUNGGIL LAN GUSTI, KASUSAHAN
MANTUN KAGENTOSAN, KABINGAHAN
6
TUWAN MUGI NUNGGIL, KLAYAN MAMI
KULA KAGUNGANTA, TUWAN KANTH

KPKA. 16 PUJI MRING ALLAH KANG MAHA WISESA


VERSI

1
PUJI MRING ALLAH PANGERAN KANG MAHA WISESA
MUJI RAMYA BINARUNG LAN SAWERNINING GANGSA
PANGIDUNGNYA KLAYAN BINGAH ING MANAH NGGUNGGUNG GUSTINING PRATITAH.

2
PUJI MRING ALLAH KANG SESTU ADIL PANGREHIRA,
NGREKSA LAN NGRIMATI SRANA LUBERING BERKAHNYA,
NGING SAKLANGKUNG GUNG SIHNYA MRING TYANG DOSA,
TINEBUS TEMAH WALUYA.

3
PUJI MRING ALLAH KANG SUNG TENTREM RAHARJA NYATA,
TANSAH NGGANJAR BEGJA MRING TYANG KANG SESTU PRACAYA,
ANDEL-ANDEL WAH PEPADHANG SATUHU, PUJINEN LAN TRUSING KALBU.

LINK INFORMASI PENTING

KPKA.061- ALLAH YEKU PANGEN SATUHU

VERSI

1
ALLAH YEKU PANGEN SATUHU PANGREHNYA NENTREMKEN KALBU
KULA TANSAH RINIMATAN SRANA SAGUNG ING KAMIRAHAN.

REFF
ING JURANGING PATI TAN WEDI BILAI WIT GUSTI PRIBADI KANG NGANTHI
NADYAN MENGSAH KATHAH MANAH DATAN SEMPLAH BERKAH TANSAH RUMENTAH
MUNG KABEGJAN SAHA KADARMAN NGIRING SALAMINING GESANG
SARTA KULA BADHE MANGGEN TANSAH ING DALEME SANG YEHUWAH.

2
AYEM MANAH LAN NYAWA KULA INGAYOM ING SIHING GUSTI,
SARTA TINUNTUN ASTANYA ING MARGINING BEBENER YEKTI.

LINK INFORMASI PENTING

YESUS KAU SUNGGUH BAIK

YESUS KAU SUNGGUH BAIK
YESUS NAMA-MU INDAH
YESUS KUCINTA KAU SELALU
KUTINGGIKAN KU AGUNGKAN
SELAMANYA

Reff
KU MAU MEMUJI-MU, KU SLALU PUJI-MU
KU MAU MENYEBAH-MU, KU S'LALU SEMBAH-MU
KAU YANG LYAK 'TRIMA SEGALA PUJIAN
KEMULIAAN HANYA BAGI TUHAN

LINK INFORMASI PENTINGKASIH YESUS

KASIH YESUS SUNGGUH INDAH DI DALAM HIDUPKU INI
SUNGGUH MANIS , LEBIH MANIS
HIDUP BERSAMA YESUS
YESUS, NAMA YESUS, PUJILAH DIA
KASIH-NYA KEPADA SAYA SAMPAI S'LAMA-LAMANYA

LINK INFORMASI PENTING

TUHAN LAYAK 'TUK DIPUJI

BESAR DAN LAYAKLAH KAU TUHAN 'TUK DIPUJI
DI KEDIAMAN ALLAH MAHA TINGGI
KESUKAAN BAGI S'LURUH BUMI
KAU TUHAN YANG MEMBERIKU KEMENANGAN
KAU YANG TELAH MENGALAHKAN MUSUH
KAMI BERLUTUT DI HADAPAN-MU
TUHAN KAMI TINGGIKAN NAMA-MU
TUHAN KAMI BERSYUKUR, SBAB KARYA-MU DALAM HIDUPKU
TUHAN KAMI PERCAYA KASIH-MU
S'BAB HANYA ENGKAU ALLAHKU
PENGUASA LANGIT DAN BUMI

LINK INFORMASI PENTING